fbpx

Συζητάμε με τον Δρ.  Παναγιώτη Πρόντζα, Partner, Head of Strategy & Investments της Grant Thornton Greece για τις δανειοδοτικές ευκαιρίες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλά και για τις καλές πρακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την αλληλεπίδραση τους με τα τραπεζικά ιδρύματα.

Για να καταφέρει μια επιχείρηση να μεγαλώσει τη δραστηριότητα της, να εκσυχρονίσει τα εργαλεία και τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί και γενικότερα να εξελιχθεί, πολύ σημαντική προϋπόθεση είναι να κατέχει το ζητούμενο χρηματικό κεφάλαιο.

Οι επιλογές χρηματοδότησης ποικίλουν. Αναλόγως τη μορφή, τον κλάδο και τους στόχους μιας επιχείρησης, αυτή μπορεί να αντλήσει χρήματα από ιδιωτικά κεφάλαια, επιχορηγήσεις, επενδύσεις ή δάνεια.

Στην τελευταία κατηγορία έρχεται να προσφέρει μια πολύ πιο φιλική λύση η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο επεισόδιο συζητάμε με τον Δρ.  Παναγιώτη Πρόντζα, Partner, Head of Strategy & Investments της Grant Thornton Greece για τις δανειοδοτικές ευκαιρίες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επίσης, αναφερόμαστε σε καλές πρακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την αλληλεπίδραση τους με τα τραπεζικά ιδρύματα.

Πιο συγκεκριμένα, συζητήσαμε σχετικά με:

 • Τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 • Τι είδους υποστήριξη παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Τις προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης στο Ταμείο
 • Τη διαδικασία αίτησης για τη λήψη χρηματοδότησης
 • Τις διαφέρουν των δανείων που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα “εμπορικά” δάνεια
 • Τα κύρια κριτήρια που πρέπει να εξετάσει μια επιχείρηση για να δανιστεί
 • Good practices για τις συνδιαλλαγές με τα τραπεζικά ιδρύματα
 • Επιπλέον Προγράμματα Χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0).

Σκοπός του Σχεδίου είναι να παρέχει μέσα από στοχευμένες επενδύσεις τους απαραίτητους χρηματικούς πόρους σε επιχειρήσεις ώστε να αναβαθμιστούν ως προς την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Οι συνολικές δαπάνες που πρόκειται να διαθέσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέρχονται σε 18.4 δις ευρώ επιχορηγήσεων και 12.7 δις ευρώ δανείων, πόροι που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη και εξέλιξη όλων των επιχειρήσεων που τηρούν τα κριτήρια.

Πιο συγκεκριμένα, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα εστιάζει στις επενδύσεις σε 5 στρατηγικούς πυλώνες:

 1. Πράσινη Μετάβαση
 2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 3. Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
 4. Καινοτομία
 5. Εξωστρέφεια

Πράσινη Μετάβαση

Ο πυλώνας Πράσινη Μετάβαση αφορά τη δανειοδότηση για επενδύσεις στην πράσινη οικονομία και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν κρίσιμα κεφάλαια ώστε να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις εγκαταστάσεις τους και να ελαχιστοποιήσουν τους παράγοντες δραστηριότητας του που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Αυτός ο πυλώνας περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων που πραγματοποιεί μια επιχείρηση για να εκσυγχρονίσει τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και να προσαρμοστεί στη νέα ψηφιακή εποχή.

Για παράδειγμα, να επενδύσουν σε ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης πελατών, οργάνωσης αποθήκης, εσωτερικής διαχείρισης και σε εφαρμογές που αξιοποιούν τις ψηφιακές λύσεις για να αυξήσουν την παραγωγικότητα.

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Παράλληλα, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υποστηρίζει τις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν την οικονομική τους δραστηριότηα μέσα από συνεργασίες, κοινοπραξίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αντλήσουν χρηματοδότηση με σκοπό να τις επενδύσουν σε συνέργιες με τρίτους οργανισμούς και επιχειρήσες, καθώς και σε προώθηση κοινών ενεργειών.

Καινοτομία

Οποιαδήποτε δραστηριότητα γύρω από την έρευνα και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κύριες εφαρμογές της δανειοδότησης μπορούν να αφορούν τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής, την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, καθώς και την επίτευξη καινοτομιών.

Εξωστρέφεια

Τέλος, ό,τι αφορά την επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και εκτός συνόρων μπορεί να χορηγηθεί από το Ταμείο.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν δάνειο ώστε να αναπτύξουν τις εξαγωγές τους καθώς και να αναβαθμίσουν την τουριστική τους δραστηριότητα.

Links & Πηγές:

* Το podcast υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων του κέντρου Ευρωπαικής Πληροφόρησης Europe Direct Αττικής – Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

BU+

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.