Εργασιακές Συνθήκες και η έννοια του Bliss — Χρυσάνθη Κωστάρα

Εργασιακές συνθήκες και η έννοια του bliss για τον επαγγελματικό και προσωπικό τομέα, με την Χρυσάνθη Κωστάρα, σύμβουλο καριέρας και ανθρώπινου δυναμικού στο Find Your Bliss. Βρες την Χρυσάνθη Κωστάρα Η Χρυσάνθη Κωστάρα στο LinkedIn Η ιστοσελίδα της Χρυσάνθης Κωστάρας