Κατηγορίες
Extra & Unplugged Podcast

Xmas Daily: Έξυπνες πόλεις & Το rating system της Κίνας

Μιλάμε για τις έξυπνες πόλεις και τις τεχνολογίες της αλλά και συζητάμε για το rating system των πολιτών της Κίνας.